مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مادیرا

  • جمعیت:‏ ۲۵۴٬۸۷۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۱۱۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۲۸‏