به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مادیرا

  • جمعیت:‏ ۲۵۶٬۴۲۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۱۳۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۲۵‏