مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد کوسرائی

  • جمعیت:‏ ۶٬۶۱۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۴۸‏