به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد چوک

  • جمعیت:‏ ۴۸٬۶۵۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۰۵۸‏