به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد بونیر

  • جمعیت:‏ ۲۵٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۳۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۹۱‏