به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد زامبیا

  • جمعیت:‏ ۱۶٬۴۰۵٬۲۲۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۹۱٬۳۱۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳٬۱۲۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۶‏