به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد زامبیا

  • جمعیت:‏ ۱۵٬۶۳۳٬۸۸۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۸۳٬۵۸۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲٬۹۷۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۵‏