مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مایوت

  • جمعیت:‏ ۲۵۳٬۰۴۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۶۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۵۳۴‏