به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد ساموآ

  • جمعیت:‏ ۱۹۴٬۸۹۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۵۴۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۵۶‏