مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • آپیا،‏ شهری در ساموآ—‏پخش کلیپ به زبان ساموآیی

اطلاعاتی مختصر در مورد ساموآ

  • جمعیت:‏ ۱۹۶٬۰۰۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۵۱۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۸۴‏