به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سنت لوسیا

  • جمعیت:‏ ۱۸۶٬۳۸۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۷۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۴۰‏