به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد گرنادا

  • جمعیت:‏ ۱۱۷٬۷۲۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۵۶۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۰۷‏