مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد جزایر والیس و فوتونا

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۲۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۴۳‏