به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد جزایر ویرجین (بریتانیا)

  • جمعیت:‏ ۳۱٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۴۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۲۹‏