به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سنت وینسنت و گرنادین

  • جمعیت:‏ ۱۰۲٬۰۸۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۴۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۷‏