به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر مونته‌ویدئو پایتخت اوروگوئه—‏عرضهٔ تراکت به آینده با چه دیدی می‌نگرید؟‏

اطلاعاتی مختصر در مورد اوروگوئه

  • جمعیت:‏ ۳٬۴۹۳٬۲۰۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۸۲۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۵۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۵‏