به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر مونته‌ویدئو پایتخت اوروگوئه—‏عرضهٔ تراکت به آینده با چه دیدی می‌نگرید؟‏

اطلاعاتی مختصر در مورد اوروگوئه

  • جمعیت:‏ ۳٬۴۲۳٬۷۸۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۷۸۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۵۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۰‏