به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر تایچونگ در تایوان—‏عرضهٔ نشریه‌ای مسیحی به کسی در بازار شبانهٔ یِژونگ

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

با میل و رغبت داوطلب شدند‏—‏تایوان

بیش از ۱۰۰ شاهد یَهُوَه به نقاطی نقل مکان کرده‌اند که نیاز بیشتر به مبشّر است.‏ از خواندن شرح حال آنان لذّت ببرید و ببینید چگونه موفق شده‌اند.‏