به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر فونافوتی در تووالو—‏موعظهٔ خبر خوش به یک ماهیگیر

اطلاعاتی مختصر در مورد تووالو

  • جمعیت:‏ ۹٬۹۴۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۳۶‏