به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد ترینیداد و توباگو

  • جمعیت:‏ ۱٬۳۶۰٬۰۸۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۹٬۸۱۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۲۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۳۹‏