به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد ترینیداد و توباگو

  • جمعیت:‏ ۱٬۳۶۸٬۱۴۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۹٬۸۹۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۲۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۳۸‏