به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد تونگا

  • جمعیت:‏ ۱۰۷٬۹۸۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۲۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۸۹‏