به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد تونگا

  • جمعیت:‏ ۱۰۶٬۳۲۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۳۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۵۲‏