به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد توگو

  • جمعیت:‏ ۷٬۵۴۴٬۸۷۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۰٬۱۵۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۹۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۷۴‏