مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • لومه،‏ شهری در کشور توگو—‏پیشنهاد تدریس کتاب مقدّس به طور رایگان

اطلاعاتی مختصر در مورد توگو

  • جمعیت:‏ ۷٬۶۹۱٬۹۱۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۰٬۶۸۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۹۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۷۲‏