به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد چاد

  • جمعیت:‏ ۱۴٬۰۳۷٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۶۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۸٬۲۵۴‏