به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سوازیلند

  • جمعیت:‏ ۱٬۳۲۳٬۴۶۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۲۱۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۸۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۱۲‏