به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سنت مارتن

  • جمعیت:‏ ۳۹٬۵۴۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۳۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۱۷‏