به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • رود ریوچیلاما در اِلسالوادور—‏تدریس کتاب مقدّس با بروشور به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

اطلاعاتی مختصر در مورد اِل سالوادور

  • جمعیت:‏ ۶٬۱۴۸٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۱٬۰۸۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۸۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۵۰‏