به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • نزدیک به شهر جورا در سودان جنوبی—‏موعظه به یکی از مردان قبیلهٔ مونداری به زبان باریایی

اطلاعاتی مختصر در مورد سودان جنوبی

  • جمعیت:‏ ۱۲٬۵۷۵٬۷۱۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۳۳۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۹٬۴۲۷‏