به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • نزدیک به شهر جورا در سودان جنوبی—‏موعظه به یکی از مردان قبیلهٔ مونداری به زبان باریایی

اطلاعاتی مختصر در مورد سودان جنوبی

  • جمعیت:‏ ۱۲٬۸۲۲٬۸۴۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۲۳۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۰٬۴۰۸‏