به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • پاراماریبو،‏ پایتخت سورینام—‏گفتگو درباره کتاب مقدس با استفاده از بروشور خبری خوش از سوی خدا!‏

اطلاعاتی مختصر در مورد سورینام

  • جمعیت:‏ ۵۵۸٬۳۶۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۱۰۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۸۰‏