مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سنگال

  • جمعیت:‏ ۱۵٬۸۸۷٬۰۴۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۳۵۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۱٬۷۴۲‏