به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سنگال

  • جمعیت:‏ ۱۵٬۶۰۴٬۴۰۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۲۶۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۲٬۳۵۵‏