مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سان‌مارینو

  • جمعیت:‏ ۳۳٬۱۹۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۹۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۷۴‏