به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد سان‌مارینو

  • جمعیت:‏ ۳۳٬۱۲۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۹۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۷۰‏