مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شْتریبشکا پِلِسو واقع در اسلُواکی—‏عرضهٔ نشریه‌ای با عنوان دنیا واقعاً در دست کیست؟‏

اطلاعاتی مختصر در مورد اسلواکی

  • جمعیت:‏ ۵٬۴۳۷٬۷۵۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۳۹۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۳۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۷۷‏