به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شْتریبشکا پِلِسو واقع در اسلُواکی—‏عرضهٔ نشریه‌ای با عنوان دنیا واقعاً در دست کیست؟‏

اطلاعاتی مختصر در مورد اسلواکی

  • جمعیت:‏ ۵٬۴۲۷٬۹۱۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۴۴۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۴۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۷۴‏