به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • درّهٔ تْرنتا در کشور اِسلوونیا—‏عرضهٔ بروشور

  • پْتوج شهری در کشور اِسلوونیا—‏دعوت کسی به جلسات جماعت

  • درّهٔ تْرنتا در کشور اِسلوونیا—‏عرضهٔ بروشور

  • پْتوج شهری در کشور اِسلوونیا—‏دعوت کسی به جلسات جماعت

اطلاعاتی مختصر در مورد اِسلوونیا

  • جمعیت:‏ ۲٬۰۷۴٬۷۸۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۸۸۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱٬۱۰۳‏