به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • میدان «پلانتیشن» در جزیره سنت هلن—‏عرضه بروشور خبری خوش از سوی خدا

اطلاعاتی مختصر در مورد سنت هلن

  • جمعیت:‏ ۳٬۹۷۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۵‏