به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر تروسا در سوئد—‏ارائهٔ نشریاتی بر اساس کتاب مقدّس در خیابان

اطلاعاتی مختصر در مورد سوئد

  • جمعیت:‏ ۹٬۹۶۷٬۶۳۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۲٬۴۱۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۰۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۴۵‏