به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • جزیره ماهه در سیشل—‏تدریس کتاب مقدس در ساحل گلاسیس

اطلاعاتی مختصر در مورد سِیشِل

  • جمعیت:‏ ۹۴٬۷۳۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۴۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۷۸‏