به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر هُنیارا در جزایر سلیمان—‏موعظه به زبان نیم‌زبان جزایر سلیمان (‏پی‌جین)‏

اطلاعاتی مختصر در مورد جزایر سلیمان

  • جمعیت:‏ ۵۹۶٬۱۰۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۰۳۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۲‏