به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • کیگالی،‏ پایتخت روآندا—‏عرضهٔ بروشور به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

اطلاعاتی مختصر در مورد روآندا

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۵۳۳٬۴۴۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۷٬۷۵۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۹۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۱۵‏