مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • کیگالی،‏ پایتخت روآندا—‏عرضهٔ بروشور به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

اطلاعاتی مختصر در مورد روآندا

  • جمعیت:‏ ۱۱٬۸۰۹٬۲۹۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۸٬۹۷۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۷۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۰۸‏