مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر بخارست،‏ پایتخت رومانی—‏موعظه خبر خوش کتاب مقدس

اطلاعاتی مختصر در مورد رومانی

  • جمعیت:‏ ۲۱٬۱۳۶٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۰٬۱۰۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۵۵۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۲۷‏