به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد رئونیون

  • جمعیت:‏ ۸۷۶٬۵۶۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳٬۲۷۰‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۸‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۶۸‏