به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • ‏«نویبو دورانگو،‏» شهری در ناحیهٔ کانیندیو در پاراگوئه—‏عرضهٔ بروشور به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید به خانمی از شاخهٔ مسیحیت به نام منونیت

اطلاعاتی مختصر در مورد پاراگوئه

  • جمعیت:‏ ۶٬۷۵۰٬۷۲۱‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۰٬۲۰۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۲۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۶۶۱‏