به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد پالائو

  • جمعیت:‏ ۲۱٬۱۰۸‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۶۷‏