به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد لهستان

  • جمعیت:‏ ۳۸٬۴۳۷٬۲۳۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱۹٬۹۳۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱٬۳۰۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۲۰‏