به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد لهستان

  • جمعیت:‏ ۳۸٬۴۳۲٬۹۹۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱۸٬۰۳۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱٬۲۹۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۳۲۶‏