به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد پاکستان

  • جمعیت:‏ ۱۹۲٬۸۲۶٬۵۰۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۰۳۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۸۶٬۴۸۶‏