به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد نیوئه

  • جمعیت:‏ ۱٬۶۱۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۶۷‏