به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد نائورو

  • جمعیت:‏ ۱۰٬۲۶۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۴۰‏