به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد هلند

  • جمعیت:‏ ۱۷٬۰۵۴٬۵۶۳‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۹٬۸۳۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۶۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۷۲‏