به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد هلند

  • جمعیت:‏ ۱۷٬۱۵۳٬۲۹۲‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۹٬۷۵۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۶۰‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۷۶‏