به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • شهر «لس پیلاس» در کشور نیکاراگوئه—‏آموزش تعالیم کتاب مقدس

اطلاعاتی مختصر در مورد نیکاراگوئه

  • جمعیت:‏ ۶٬۱۵۵٬۷۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۸٬۶۴۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۸۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۱۵‏