مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • شهر «لس پیلاس» در کشور نیکاراگوئه—‏آموزش تعالیم کتاب مقدس

اطلاعاتی مختصر در مورد نیکاراگوئه

  • جمعیت:‏ ۶٬۲۲۳٬۴۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۹٬۰۸۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۴۹۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۱۴‏