به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • خیابان اصلی «کوالیتی‌رو» در جزیرهٔ نورفک—‏آموزش تعالیم کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد جزیره نورفک

  • جمعیت:‏ ۱٬۷۹۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۶‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۹‏