به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد کالدونیای جدید

  • جمعیت:‏ ۲۸۰٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲٬۳۸۳‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳۴‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۱۷‏