به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد موریس

  • جمعیت:‏ ۱٬۲۷۷٬۴۵۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱٬۸۶۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۶۸۳‏