به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مالت

  • جمعیت:‏ ۴۲۸٬۰۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۷۵۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۶۵‏