به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مونتسرات

  • جمعیت:‏ ۵٬۱۵۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۴۵‏