به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مارتینیک

  • جمعیت:‏ ۳۹۶٬۹۰۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴٬۷۹۴‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۶‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۳‏