مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی
  • در نزدیکی شهر سنت‌ماری در جزیرهٔ مارتینیک—‏مبشّری در حال خواندن آیه‌ای دلگرم‌کننده از کتاب مقدّس

اطلاعاتی مختصر در مورد مارتینیک

  • جمعیت:‏ ۳۸۴٬۸۹۶‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴٬۸۰۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۶۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۸۰‏