به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد مالی

  • جمعیت:‏ ۱۸٬۱۴۵٬۹۶۷‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۳۲۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۵۶٬۳۵۴‏